Kdy vám soud nepovolí návrh na oddlužení

Dostali jste se do situace, kdy je jedinou možností nechat se oddlužit? Podaný návrh na oddlužení není sám o sobě zárukou, že vám jej soud povolí. Musíte splňovat řadu zákonem stanovených podmínek. Po celou dobu splácení jste pod dozorem insolvenčního správce, insolvenčního soudu i výboru věřitelů.

Návrh na povolení oddlužení musí mít přesné náležitosti

Podání návrhu na oddlužení je možné pouze samotným dlužníkem. Součástí návrhu na oddlužení je i návrh na insolvenci. Jestliže vás předběhl věřitel, máte třicetidenní lhůtu na to, aby jste podali návrh na oddlužení. O tomto vás musí informovat soud. Návrh na oddlužení se podává na předepsaném formuláři. Ve formuláři nesmí chybět vaše jméno, jméno osob, které mají oprávnění vás zastoupit při jednání. Nesmíte zapomenout uvést údaje o očekávaných příjmech v budoucích pěti letech a také údaje o příjmech za uplynulé tři roky. Můžete podat také návrh na způsob řešení oddlužení. Již není vyžadován podpis manžela či manželky, ale naopak mohou podat společný návrh na oddlužení společného jmění manželů.

Oddlužení fyzické osoby vám soud nemusí povolit

Vámi podaný návrh na oddlužení fyzické osoby vám soud může vrátit k přepracování nebo doplnění. Je proto vhodné nechat si jej sepsat advokátem, který má s tímto zkušenosti. Návrh na oddlužení fyzické osoby navíc může soud zamítnout z několika důvodů: Součet vašich pohledávek splacených po pěti letech činí méně než 30%. Máte dluhy z podnikání nebo jednáte s nečestnými úmysly. Rovněž vám může být návrh zamítnut, pokud nemáte trvalé zaměstnání. Dalším důvodem k zamítnutí návrhu může být vaše lehkovážné a nedbalé splácení dluhů a plnění povinností v insolvenčním řízení. Pokud porušíte některou z podmínek, může insolvenční soud svůj návrh kdykoliv zrušit.