Jak probíhá insolvence

Pokud se chceme zbavit našich dluhů, je nejlepší cestou takzvaná insolvence. O co se jedná a jak vše vlastně probíhá? Postup je více než jednoduchý. Podívejme se tedy na sledování insolvence krok za krokem. Tou první fází je samozřejmě žádost, jelikož bez ní se dnes neobejdeme. Jedná se o dokument, v rámci kterého samozřejmě musíme uvést všechny podstatné informace o sobě, o našich dluzích, nebo o našich příjmech. Velmi nápomocna nám v tomto může být ni kalkulačka insolvence, která je online nástrojem, kde můžeme zjistit prvotní možnosti.

Naše insolvence musí být nejprve schválena

Druhým krokem je to, že si naši žádost samozřejmě podáme. A to na příslušném soudu, který spadá k místu našeho bydliště. Ten zkontroluje registr dlužníků insolvence, jelikož možné je schválení pouze jednou za život. Pokud je vše v pořádku a vaše žádost vyhovuje, je samotná insolvence schválena. V tu chvíli začínáte být chráněni nejenom před vašimi stávajícími věřiteli, ale stejně tak třeba i před případnými exekutory, kteří by si snad dělali zálusk na vás majetek. Své dluhy totiž začneme splácet danému soudu, který je následně rozděluje rovnoměrným dílem mezi ty, kterým náleží.

V rámci insolvence fyzických osob je posledním krokem splácení

Pokud se podíváte na to, co je insolvence, je odpovědí především informace o tom, že jde o postup, v rámci kterého řešíte své dluhy. Pokud je vám tedy insolvence fyzických osob definitivně schválena, je nutné postupně hradit své dluhy. A to dvěma hlavními možnostmi. První je klasický splátkový kalendář, který už může být i součástí vašeho návrhu. Druhým postupem je následně to, že máte možnost odprodávat svůj majetek a tak získávat další peníze na umoření vašeho dluhu. Nejjednodušší cestou je logicky to, když obě varianty budete kombinovat. A k tomu můžete využít až pětileté období, které je dostupné.